Regulamin

Na wakacjach nie lubimy regulaminów, zasad i przepisów, bo mogą kojarzyć nam się źle, ale przestrzeganie zasad jest niezbędne, aby podczas spływu kajakowego było naprawdę bezpiecznie.

 

REGULAMIN I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA SPŁYWIE KAJAKOWYM

1. Każdy uczestnik spływu dostaje kamizelkę asekuracyjną i sam odpowiada za swoje bezpieczeństwo i zdrowie w kajaku na wodzie.

2. Nie wolno na wodzie w kajaku spożywać napoi alkoholowych, lub wsiadać do kajaka pod wpływem alkoholu.

3. Każdy uczestnik nieumiejący pływać powinien płynąć w kajaku z osobą umiejącą pływać! Dzieci poniżej 15 roku życia powinny płynąć z osobą dorosłą umiejącą pływać!

4. Nie wolno zdejmować na wodzie w kajaku kamizelki asekuracyjnej (kamizelka powinna być założona i ściśle przylegać do ciała).

5. Nie wolno wstawać, lub siadać na burtach kajaka, kołysać się na boki lub odpychać wiosłami inne kajaki. Grozi to wywrotką, zniszczeniem sprzętu, w najgorszym wypadku utonięciem!

6. Zabrania się wypływania przed prowadzącego i pozostawania za zamykającym spływ, podczas płynięcia załogi powinny płynąć w odstępach 10-15m zachowując zawsze kontakt wzrokowy z innymi załogami.

7. W razie przeszkody na rzece lub wywrotki kajaka z jakiegoś powodu następna załoga podaje komendę STOP NA WODZIE! Wtedy pozostałe załogi podpływają do brzegów rzeki i kotwiczą łapiąc się czegoś (gałęzie, trawa, drzewo). Tylko najsprawniejsza załoga powinna pomagać poszkodowanym, inni czekają do końca usunięcia problemu.

8. W przypadku zatoru na rzece należy płynąć pod prąd, czyli wiosłować do tyłu lub zatrzymać się przy brzegu, pozwalając przepłynąć przez przeszkodę tym, którzy płyną przed nami.

9. Podczas pokonywania przeszkód, zakrętów, kładek można pomagać sobie wiosłem lub rękoma odpychając się od drzew, gałęzi lub brzegów rzeki. Pod kładkami wybieramy najwyższą stronę przepływu, kładziemy się w kajaku i układamy wiosła wzdłuż kajaka.

10. Bełki obłożone kamieniami pokonujemy samym środkiem w celu obniżenia ryzyka rozbicia kajaka. Śluzy, jazy i niebezpieczne miejsca- wysiadamy na brzeg i przenosimy lądem kajak na druga stronę przeszkody.

11. W razie wywrotki należy jak najszybciej wydostać się z wody i czekać na pomoc innych uczestników spływu.

12. Uczestnicy spływu nie są ubezpieczeni, ubezpieczają się we własnym zakresie.

13. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w niedozwolonym miejscu.

14. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody

15. Osoby niepełnoletnie biorą udział w spływie pod opieką osoby pełnoletniej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

16. Uczestnicy spływu są zobowiązani do kulturalnego zachowania na wodzie i w miejscu postoju.

17. Prosimy o rozwagę i życzymy udanego spływu.

 

REGULAMI WYPOŻYCZALNI 

 

1. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną (finansową) za zniszczenie kajaków, wioseł, kamizelek i sprzętu, ich uszkodzenie lub utratę.

2. Strony ustalają, że kwota odszkodowania, odpowiadająca wysokości kosztów naprawy zostanie podana przez Wypożyczającego, w przypadku sporu co do wartości kosztów strony zwrócą się o opinię biegłego sodowego do spraw wyceny pojazdów samochodowych i łodzi o dokonanie wyceny koszów naprawy. Koszt opinii pokrywa Wypożyczający. Po wyczerpaniu postępowania ugodowego każda ze stron ma prawo wystąpić na drogę postępowania sądowego. 

3. Kajaki, kamizelki, wiosła w chwili wydania Wypożyczającemu są sprawdzone technicznie i nie posiadają uszkodzeń. Wypożyczający sprawdził stan techniczny kajaków i sprzętu.

4. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie użytkownika kajaków i sprzętu po ich wydaniu Wypożyczającemu na osobach, zwierzętach oraz rzeczach należących do Wypożyczającego lub innych osób. Po wypożyczeniu za eksploatacje odpowiada Wypożyczający. 

5. Wypożyczający przyjmuje do wiadomości, że niezwrócenie wynajętych kajaków i sprzętu lub innego przedmiotu stanowi przestępstwo przywłaszczenia przewidziane w art.204 kodeksu karnego i podlega każe pozbawienia wolności od 5 miesięcy do 5 lat.

6. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za telefony, aparaty i inny sprzęt zniszczony lub zaginiony w czasie spływu.

7. W razie utraty lub uszkodzenia przez Wypożyczającego kajaków i sprzętu jest on zobowiązany do zwrotu ich wartości z dnia, którym zwrot kajaków i sprzętu miał nastąpić. 

Ustalone ceny sprzętu wodnego:

Kajak od 1500 zł do 2500 zł

Wiosło 120 zł

Kamizelka 80 zł

 

9. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu!

 
Wypożyczalnia

Mirosław Rudy